Авторизація
Історія (0)
Обране (0)
0 грн. - 0
Ви ще не переглядали товари
Ви ще нічого не додали в блокнот

Угода користувача

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ 

1. Загальні положення

Ці Умови використання (надалі за текстом – «Умови використання», «Умови» у відповідних відмінках) встановлюють порядок, умови використання будь-якою юридичною особою, фізичною особою, фізичною особою-підприємцем – резидентами України (надалі – «Покупець») веб-сайту https://fotozip.com.ua/  (надалі – «Сайт») під час реалізації договірних відносин з Фізичною особою-підприємцем, суб’єктом господарювання діючим відповідно до законодавства України, власником домену fotozip.com.ua (надалі – «Інтернет-магазин»), щодо продажу товарів (надалі – «Товари») відповідно до цих Умов. 

Ці умови встановлюють порядок набуття, реалізації та виконання прав та обов’язків Інтернет-магазину та Покупця щодо продажу Товарів, які є предметом цих Умов. Ці Умови використання поширюються на Сайт вцілому, та на будь-які сервіси, плагіни, доповнення розміщені на ньому. 
Використання Сайту, можливе виключно для Покупців які є резидентами України та за умови продажу Товарів на території України. Умови використання Сайту та порядок продажу Товарів не поширюється на випадки якщо Покупець не є резидентом України та/чи продаж Товарів здійснюється за межі України. 
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Умов відповідно до їх умов. 

2. Використання Сайту. Погодження Умов

2.1. Покупцем може бути виключно юридична особа, фізична особа-підприємець та фізична особа, яка досягла віку 18 років, має повну цивільну дієздатність відповідно до законодавства. У випадку використання Сайту Покупцем який не відповідає вказаним умовам (у т.ч. внаслідок умисного порушення Умов), припинення чи обмеження дієздатності фізичної особи, припинення юридичної особи, договірні відносини між Інтернет-магазином та таким Покупцем автоматично припиняються. Відповідальність за недостовірність такої інформації та можливі негативні наслідки лежить на Покупцеві.

2.1.1. У випадку якщо Покупець є товариством з обмеженою відповідальністю або товариством з додатковою відповідальністю, підтверджує, що він виконав усі необхідні дії з отримання згоди на вчинення Правочину, який відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018 року або відповідно до Статуту визначається як значний. У разі недотримання порядку отримання згоди на вчинення такого Правочину, Покупець, який порушив порядок отримання згоди на його вчинення, відшкодовує Інтернет-магазину у повному обсязі усі прямі та документально підтверджені збитки, завдані недійсністю такого Правочину. 
2.2. Покупець має право використовувати Сайт виключно за умови прийняття та погодження всіх положення Умов використання, а також умови Політики конфіденційності, яка є невід’ємною частиною цих Умов. 

2.3. Ці Умови використання викладені у стандартній і незмінній формі для всіх Покупців, і є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. У випадку незгоди Покупця з Умовами використання вцілому або з їх окремою частиною, Покупець зобов’язаний негайно припинити використання Сайту та покинути його, видаливши Аккаунт (обліковий запис).

2.4. Ці Умови використання підписуються Інтернет-магазином та є публічною пропозицією до невизначеного кола Покупців стосовно укладення договору про продаж Товарів. Приєднання Покупця до Умов відбувається вцілому, Покупець не може запропонувати змін Умов використання.

2.5. Приєднання Покупця до Умов здійснюється шляхом акцептування Покупцем Умов в цілому, і реалізується шляхом вчинення Покупцем дій щодо реєстрації Аккаунту (облікового запису) на Сайті, проставленням підтвердження відмітки «Ознайомлений з Умовами використання» та натисканням на кнопку «Зареєструватись». 
Реєстрацією на Сайті та його використанням, Покупець підтверджує, що він ознайомився з цими Умовами, підтверджує згоду і їх положеннями у повному обсязі, усвідомлює та розуміє обсяг прав та обов’язків які випливають для нього з Умов, обсяг можливих зобов’язань які можуть виникнути у нього в майбутньому у зв’язку з використанням Сайту та придбання Товарів. Вибір за допомогою Товарів, їх замовлення та  оплата є погодженням з боку Покупця з умовами поставки Товарів, їх вартістю, іншими істотними умовами, які встановлюють взаємовідносини сторін щодо поставки Товарів.
У випадку якщо замовлення Покупцем Товарів здійснюється без реєстрації на Сайті, приєднання Покупця до Умов здійснюється шляхом вчинення Покупцем дій щодо придбання Товарів з використанням Сайті. 

2.6. Під час використання Сайту Покупець має наступні права:
Мати доступ до Сайту, Умов використання, бути обізнаним про предмет угоди між Інтернет-магазином та Покупцем;
Зареєструвати Аккаунт (обліковий запис) на Сайті і мати доступ до нього;
Отримувати повну та достовірну інформацію про Товари,їх детальну характеристику, вартість, умови оплати та поставки;
Замовляти та оплачувати Товари;
Отримувати інформацію про хід виконання замовлення, строки його доставки;
Користуватись Аккаунтом (обліковим записом) на Сайті, вносити, змінювати інформацію, видаляти Аккаунт (обліковий запис) Покупця;
У будь-який момент припинити використання Сайту і Аккаунт (обліковий запис) на Сайті.

2.7. Покупцю під час використання Сайту заборонено:
Надавати недостовірну інформацію при реєстрації, реєструватися на Сайті у якості іншої особи, фальсифікувати дані, використовувати реєстраційні дані іншої особи, передавати реєстраційні дані іншим особам;
Передавати логін та пароль доступу на Сайт третій особі, у тому числі надавати їх необмеженому колу осіб;
Передавати свій Аккаунт (обліковий запис), доступ до нього, в користування третім особам за плату;
Намагатися будь-яким способом, в тому числі шляхом підбору пароля, злому або інших дій, отримати доступ до чужих логінів і паролів, вчиняти спроби обійти будь-які технічні засоби захисту Сайту;
Розміщувати на Сайті та/чи поширювати за допомогою Сайту інформацію яка порушує чинне законодавство України, вчиняти спроби неправомірного несанкціонованого доступу до Сайту, комп’ютерного обладнання будь-яких осіб, використовувати Сайт на цілі які суперечать вимогам чинного законодавства України;
Використовувати Сайт для інших цілей, які виходять за Умови, і прямо не передбачені Умовами використання.
У разі виявлення Інтернет-магазином будь-яких фактів порушення Покупцем чи третіми особами за допомогою Аккаунту (облікового запису) Покупця вимог цих Умов використання, вчинення (але не обмежуючись) дій, визначених цим пунктом, дія цієї Угоди припиняється у повному обсязі, Аккаунт (обліковий запис) Покупця видаляється. 

2.8. Покупець має право у будь-який час розірвати Умови, шляхом припинення використання Сайту і видалення Аккаунту (облікового запису) Покупця (самостійно – чи шляхом направлення відповідного повідомлення до служби технічної підтримки Інтернет-магазину за адресою fotozip@ukr.net При цьому датою розірвання Умов для Покупця буде вважатись дата видалення Аккаунту (облікового запису).

2.8.1. Видаленням Аккаунту (облікового запису), Покупець:
Відкликає надану раніше згоду Інтернет-магазину на обробку своїх персональних даних, та персональних даних інших осіб, які надавалися Інтернет-магазину. При цьому якщо вимогами чинного законодавства передбачено зберігання певних персональних даних Покупця після припинення взаємовідносин Сторін, такі дані будуть зберігатись Інтернет-магазином протягом встановленого законом строку, на що Покупець надає свою згоду;
Погоджується з настанням несприятливих наслідків для себе у майбутньому зважаючи на незворотність видалення Аккаунту (облікового запису) і неможливість у майбутньому відновити будь-яку інформацію Аккаунту (облікового запису);
У випадку якщо на момент видалення Аккаунту (облікового запису) Покупець має неоплачені Товари, замовлення щодо поставки таких Товарів скасовується;
У випадку якщо на момент видалення Аккаунту (облікового запису) Покупець має оплачені замовлення щодо поставки Товарів, такі замовлені Товари поставляються Покупцю відповідно до розміщеного замовлення у повному обсязі, після чого відбувається видалення Аккаунту (облікового запису) Покупця.

3. Замовлення і поставка Товару

3.1. В порядку та на умовах, визначених цією Угодою, Інтернет-магазин  здійснює поставку Покупцю, Товарів, загальна кількість, часткове співвідношення (асортимент, номенклатура), одиниця виміру, ціна за одиницю виміру яких визначена у замовленні Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар. 

3.2. Інтернет-магазин гарантує, що Товар належить йому на праві власності, товар введений в обіг в Україну в порядку, передбаченому чинним законодавством України, не перебуває під забороною, арештом, не відчужений третім особам, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України. 

3.3. Інтернет-магазин гарантує, що Товар є безпечним, відповідає вимогам чинного законодавства України та іншим нормативним документами щодо безпеки непродовольчих товарів, не має в собі прихованих недоліків які могли б нести загрозу Покупцю.

3.4. Покупець, відповідно до своїх потреб розміщує на Сайті замовлення на необхідний йому Товар що оформлюються й передаються Інтернет-магазину. Замовлення Покупця який є юридичною особою, може бути оформлене лише через Сайт. Замовлення від Покупця який є фізичною особою, фізичною особою-підприємцем, може бути розміщено через Сайт, за телефоном. При цьому при оформленні замовлення за телефоном, Покупець підтверджує коректність замовлення, погодження з умовами поставки Товару, ознайомлення з його детальними характеристиками та умовами використання, вартістю Товару, строками та умовами оплати.

3.5. Товар представлений у каталозі на Сайті з наданням фото-зразків та текстового опису характеристик Товару: опис, характеристики, розміри, вартість за одиницю продукції, мають відомості про основні споживчі властивості Товару.

3.6. Деякі Товари розміщені на Сайті які пропонуються для придбання Покупцем, можуть відрізнятись від представлених на фотографії, внаслідок недосконалості передачі зображення, кольору, просторових характеристик товару, та/або внаслідок зміни виробником Товару його упаковки чи маркування. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей та характеристик конкретного Товару, перед оформленням замовлення Покупець повинен звернутися до спеціалістів Інтернет-магазину для отримання детальної інформації про Товар.

3.7. Вартість усіх Товарів, які пропонуються для продажу через Сайт вказана у гривні, включає будь-які податки, передбачені чинним законодавством України, які повинні сплачуватись Інтернет-магазином з такої операції, і не передбачає сплати інших додаткових платежів понад вартість такого Товару (крім вартості доставки товарів, про що зазначається окремо).

3.8. Інтернет-магазин має право в односторонньому порядку та на власний розсуд, до моменту здійснення замовлення Товару, змінювати асортимент Товарів, доступних для замовлення на Сайті, вартості Товару, умови поставки тощо.
Зміна вартості товару замовленого Покупцем після його оплати не допускається.

3.9. Замовлення Покупця, визначається шляхом самостійного вибору Покупцем конкретних Товарів з переліку розміщених на Сайті, та доступних до замовлення (тих які є в наявності) їх оплати. Під час замовлення Товару на Сайті Покупець самостійно ознайомлюється з детальною характеристикою Товару, його вартістю та умовами його постачання, які розміщено на Сайті.
У випадку незгоди Покупця з описом Товару, його характеристиками, ціною, умовами поставки, він зобов’язаний негайно покинути Сайт і відмовитись від придбання Товару та використання Сайту. 

3.10. Замовлення Покупця вважається сформованим, погодженим та розміщеним Покупцем в момент його формування на Сайті та відправки Інтернет-магазину (у тому числі але не виключно – шляхом власноручного вчинення Покупцем підтвердження на Сайті за допомогою опції «замовити») та після надходження Покупцю на номер телефону або e-mail (який було вказано при оформленні замовлення)  повідомлення з номером замовлення. На момент формування та погодження Замовлення Покупець підтверджує що він отримав повну і достатню інформацію щодо Товарі, строків їх поставки, вартості. 
Замовлення Покупцем Товару, передбачає надання Покупцем Інтернет-магазину додаткової наступної інформації, яка є істотними умовами договору купівлі-продажу Товару:

 • Інформації про отримувача (якщо отримувачем товару не є Покупець);
 • Інформацію про платника (якщо оплата замовлення здійснюватиметься іншою особою ніж Покупець);
 • Інформацію про отримувача Товару (якщо отримання замовлення здійснюватиметься іншою особою ніж Покупець).

3.11. Обробка замовлення відбувається в робочий час пн-пт з 10.00 до 16.00. У зв’язку з цим, строк обробки замовлень здійснених у святкові, неробочі чи вихідні дні, розпочинається у перший робочий день після закінчення такого святкового, неробочого та вихідного дня.
Після одержання замовлення Покупця Інтернет-магазин повинен розглянути його та прийняти рішення про виконання або відмову, про що повідомляє Покупця у той самий спосіб, в який було отримано заявку, у строк не більше ніж 2 (два) робочий день.  
У той самий строк замовлення може коригуватися Інтернет-магазином, виходячи з наявності Товару на складі, про що Інтернет-магазин повідомляє Покупця. 

3.12. Інтернет-магазин прикладає усіх можливих зусиль для того щоб інформація про наявність Товарів, яка розмішена на Сайті, відповідала даним про фактичну наявність Товару для замовлення. При цьому Покупець усвідомлює та погоджується що внаслідок одночасного доступу необмеженої кількості осіб до Сайту, можливим є виникнення ситуації коли декілька Покупців здійснюють одночасне замовлення одного Товару, внаслідок чого його наявна кількість суттєво зміниться чи Товар буде реалізований повністю.

3.13. Якщо Покупцем оформлено Замовлення на Товар якого немає в наявності або в кількості більшій, ніж є у наявності у Інтернет-магазину, Інтернет-магазин інформує Покупця за допомогою направлення повідомлення електронною поштою або по телефону, вказаному Покупцем при реєстрації, про наявну кількість Товару для замовлення та/чи про те, коли буде доступна до замовлення повна кількість Товару. 
У вказаному випадку:
Якщо Покупець погодив придбати Товар у кількості, що фактично є в наявності у Інтернет-магазину, то на підставі отриманої згоди, Інтернет-магазин автоматично вносить зміни до замовлення Покупця.
Якщо Покупець не погоджується Товар у кількості, що фактично є в наявності у Інтернет-магазину, то така товарна позиція видаляється з замовлення Покупця, а у випадку якщо така товарна позиція є єдиною в замовленні Покупцю – замовлення анулюється.
У разі неотримання відповіді Покупця протягом 1 (одного) дня після повідомлення про недостатню кількість Товару виконання Замовлення, Інтернет-магазин залишає за собою право виключити цей Товар із Замовлення, при цьому вважаються, що Покупцем надано згоду на такий перегляд замовлення.

3.14. Замовлення, вважається підтвердженим якщо Інтернет-магазин підтверджує його та надає Покупцю рахунок для оплати замовлення. Остаточний асортимент, кількість і вартість Товару вказуються і узгоджуються сторонами у рахунку, який має відповідати кількості та асортименту товару згідно видатковій накладній.

3.15. Протягом (3 трьох) робочих днів з моменту підтвердження Замовлення, Покупець має оплатити рахунок Інтернет-магазина. 
Оплата замовлення з боку Покупця є підтвердженням укладання Договору купівлі-продажу Товару на умовах, встановлених у Замовленні та Рахунку, погодженням з даними Умовами.

3.16. У випадку нездійснення  Покупцем оплати згідно даного рахунку протягом зазначеного терміну, рахунок та замовлення вважається анульованим, поставка Товару згідно замовлення не здійснюється. 
Кошти отримані Інтернет-магазином після спливу 3 (трьох) календарних днів з дати підтвердження замовлення і оформлення рахунку, за вибором Інтернет-магазину підлягають поверненню Покупцю, або зараховуються як попередня оплата в рахунок майбутніх поставок товару після погодження сторонами асортименту та ціни товару згідно нового замовлення Покупця. 
Інтернет-магазин не гарантує, що після анулювання замовлення в порядку встановленому цим пунктом, Товар буде наявним для замовлення і його ціна на момент прийняття та погодження нового замовлення не зміниться.

3.17. Після надходження коштів від Покупця в оплату замовлення, Інтернет-магазин здійснює відвантаження Товару відповідно до даних Замовлення.

3.18. Особливі умови
Замовлення розміщене Покупцем породжує у нього права та обов’язки покупця Товару (у тому числі обов’язок оплатити замовлення та прийняти товар). 
При цьому. 
3.18.1. У випадку якщо отримувачем Товару відповідно до замовлення вказана інша особа, то Покупець підтверджує, що його представник, який вказаний як отримувач замовлення діє від його імені і уповноважений від імені Покупця здійснювати дії, пов’язані з прийманням Товару, перевіркою належного асортименту та якості. Покупець не має права посилатися на неналежну якість чи асортимент поставленого Товару, у випадку якщо при його приймання іншою особою, зазначеною в замовленні не було висловлено зауважень чи заперечень щодо асортименту, кількості чи якості поставленого Товару.
3.18.2. У випадку якщо Покупцем у якості платника згідно замовлення вказана третя особа (юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа), то оплачуючи рахунок Інтернет-магазину така третя особа підтверджує, що приймає на себе зобов’язання Покупця щодо оплати Товару, підтверджує що не матиме претензій чи майнових вимог до Інтернет-магазину, усі можливі збитки пов’язані з оплатою Товару згідно замовлення Покупця така особа усвідомлює та приймає. Взаємовідносини між Інтернет-магазином та такою третьою особою не є взаємовідносини з поставки Товару, у Інтернет-магазину не виникає обов’язку поставити Товар чи виконати інші дії на користь такої третьої особи, до вказаних взаємовідносин у повному обсязі застосовуються положення ст.. 528 Цивільного кодексу України (стосовно виконання обов’язку боржника третьою особою). 
3.18.3. У випадку якщо оплата замовлення буде здійснена іншою особою аніж зазначена в замовленні, Інтернет-магазин має право призупинити виконання замовлення та відправку товару до моменту отримання підтвердження від Покупця за телефоном або засобами електронної пошти про здійснення оплати третьою особою, надання копії платіжного документу (квитанції) з підтвердження здійснення оплати, зміни умов замовлення, рахунку.

3.19. Товар має бути поставлений у строк, який визначено у відповідному замовлені та/чи відповідно до правил встановлених Інтернет-магазином.

3.20. Товар має бути упакованим таким чином, щоб виключити його псування на період поставки до прийняття товару Покупцем.

3.21. Покупець, який був повідомлений про дату та час поставки (у т.ч. дані експрес-накладної чи ТТН перевізника), зобов’язаний забезпечити приймання Товару. У випадку, якщо Покупцем не буде прийнято поставлений Товар згідно замовлення внаслідок чого перевізником буде донараховано плату за зберігання Товару, інші штрафи чи платежі, такі витрати та збитки підлягають відшкодування Покупцем за власний рахунок.

3.22. Обов’язки Інтернет-магазину по передачі товару вважаються виконаними після передачі товару Покупцю в офісі Інтернет-магазину або перевізнику.

3.23. Ризик випадкового пошкодження або знищення товару переходить від Інтернет-магазину до Покупця в момент передачі товару Покупцю в офісі Інтернет-магазина, а у випадку якщо умовами відповідного замовлення передбачена передача товару від Інтернет-магазина перевізнику (експрес-перевізнику, транспортно-експедиційній компанії тощо), то ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передання товару перевізнику.

3.24. Інтернет-магазин, одночасно із поставкою Товару надає Покупцю видаткову накладну на товар, що містить усі обов'язкові реквізити, передбачені ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.

4. Оплата Товару

4.1. Покупець оплачує замовлення наступним шляхом:
Попередня оплата на підставі рахунку Інтернет магазину, шляхом перерахування коштів через установу банку відповідно до платіжного доручення (безготівкова оплата) або шляхом перерахування коштів на рахунок з платіжних карт Visa/MasterCard, оплатою через платіжний термінал, касу банка, онлайн сервіси платежів (у т.ч. Приват24 та інші);
Наложений платіж (оплата при отриманні) – за погодженням з Інтернет-магазином.

4.2. Вартість Товару, вказана в замовленні і загальна сума замовлення не підлягає зміні та перерахунку з моменту підтвердження замовлення Інтернет-магазином, крім випадків включення до вартості Товару вартості його доставки, відповідно до п. 4.7 цих Умов. 

4.3. У випадку якщо замовленням передбачено попередню оплату за Товар, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту підтвердження Замовлення, Покупець має оплатити рахунок Інтернет-магазина. 
У випадку нездійснення  Покупцем оплати згідно даного рахунку протягом зазначеного терміну, рахунок та замовлення вважається анульованим, поставка Товару згідно замовлення не здійснюється. 
Кошти отримані Інтернет-магазином після спливу 2 (двох) календарних днів з дати підтвердження замовлення і оформлення рахунку, за вибором Інтернет-магазину підлягають поверненню Покупцю, або зараховуються як попередня оплата в рахунок майбутніх поставок товару після погодження сторонами асортименту та ціни товару згідно нового замовлення Покупця. 

4.4. У випадку оплати рахунку третьою особою, яка не вказана в замовленні як платник, виконання замовлення і поставка Товару призупиняється до моменту отримання підтвердження від Покупця за телефоном або засобами електронної пошти про здійснення оплати третьою особою, надання копії платіжного документу (квитанції) для підтвердження оплати по замовленню, уточнення даних замовлення.

4.5. У випадку оплати Покупцем на рахунок Інтернет-магазина коштів без погодження замовлення, в сумі іншій, аніж передбачено у рахунку Інтернет-магазину (як в більшу так і меншу сторони) кошти отримані Інтернет-магазином, за вибором Інтернет-магазину підлягають поверненню Покупцю, або зараховуються як попередня оплата в рахунок майбутніх поставок товару. 

4.6. Датою оплати є дата зарахування коштів на рахунок Інтернет-магазина. 
Інтернет-магазин не несе відповідальності за порядок та умови надання послуг переказу коштів, які надаються відповідною установою банку чи платіжною системою, оскільки Інтернет-магазин не є стороною відносин щодо переказу коштів, які виникають між Покупцем та відповідною платіжною системою чи установою банку. Затримка платежу, не проведення платежу, повернення коштів Покупцю чи інші обставини які виникли у відносинах між Покупцем та банківською установою чи платіжною системою, внаслідок чого Інтернет-магазин не отримала оплату за товар, вчасно і в повному обсязі, не залежать від Інтернет-магазина. Якщо внаслідок вказаних обставин кошти не були зараховані на рахунок Інтернет-магазина і Інтернет-магазин не отримав оплату за Товар, Інтернет-магазин має право не відвантажувати Товар до отримання коштів у повному обсязі.

4.7. Якщо умовами замовлення передбачено попередню оплату Товару, вартість Товару, вказана у замовленні та рахунку Інтернет-магазину не включає вартості послуг доставки, яка сплачується Покупцем окремо перевізникам, оператору поштового зв’язку тощо. Якщо умовами замовлення передбачено оплату Товару наложеним платежем при його отриманні, загальна вартість Товару, вказана у видатковій накладній, додатково включатиме вартість послуг доставки замовлення перевізником, оператором поштового зв’язку тощо.

4.8. Додаткові платежі за переказ коштів, сплачені Покупцем установам банку, фінансовим установам, платіжним системам, у зв’язку з оплатою замовлення, оплачуються Покупцем самостійно і за власний рахунок. 

5. Інтелектуальна власність

5.1. Усі права на будь-які об’єкти інтелектуальної власності, доступ до яких було надано Покупцю під час користування Сайтом, не передаються Покупцю у власність чи користування. Зокрема але не виключно об’єктами інтелектуальної власності є: текст опису Товару, фотографії Товару, будь-які інші текстові, графічні об’єкти та інформація, розміщені на Сайті, структура Сайту, алгоритми його роботи, програмне забезпечення та код Сайту, тощо. Вказаний перелік не є виключним, і не зазначення певних об’єктів у такому переліку не є підставою для звільнення Покупця від відповідальності за порушення прав на вказані об’єкти. 
Покупець у жодному разі не отримує на Сайті чи іншим шляхом жодних майнових прав об’єкти інтелектуальної власності доступ до яких може надаватись під час користування Сайтом (чи ті що розміщені на Сайті), і не має права копіювати, поширювати їх (у т.ч. на веб-сайтах в мережі Інтернет чи будь-яким іншим чином надавати доступ до них третім особам), надавати субліцензії, продавати, здавати в оренду, передавати його чи іншим чином передавати свої права, отримані під час надання Сайтом, третім особам. Порушення вказаних обмежень спричиняє відповідальність згідно чинного законодавства України.|

5.2. У випадку виявлення будь-яких порушень з боку Покупця прав на об’єкти інтелектуальної власності Інтернет-магазину, доступ Покупця до Сайту припиняється, а Аккаунт (обліковий запис) Покупця може бути видаленим. 
При цьому Покупець зобов’язаний у повному обсязі компенсувати Інтернет-магазину нанесену шкоду, включаючи упущену вигоду, та будь-які можливі витрати, пов’язані з захистом Інтернет-магазином своїх прав та інтересів.

6. Технічна підтримка

Інтернет-магазин здійснює цілодобову технічну підтримку Сайту та забезпечує можливість його використання Покупцем без обмежень (крім випадків надзвичайний подій які знаходяться поза контролем Інтернет-магазину, є надзвичайними та невідворотними, зокрема але не виключно – стихійні лиха, масове відключення електропостачання в України, перебої чи пошкодження ліній зв’язку, хакерські атаки, тощо). У випадку якщо внаслідок настання таких обставин, доступ Покупця до Сайту тимчасово буде унеможливлений чи обмежений, Інтернет-магазин вчинятиме усіх залежних від неї дій щодо якнайшвидшого усунення наслідків таких обставин.

7. Політика конфіденційності та обробка персональних даних

7.1. Сфера застосування. Ця Політика конфіденційності (надалі за текстом «Політика конфіденційності», «Політика» у відповідних відмінках) є складовою частиною Умов використання, набуває чинності одночасно з набранням чинності Умовами використання, може бути змінена і припиняє свою дію одночасно зі зміною і припиненням дії Умов використання і у встановленому для них порядку.

На цю Політику конфіденційності у повному обсязі поширюються вимоги Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини № 1/02-14 від 08.01.2014 р., Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC, Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28.01.1981 р.

Погодженням з умовами цих Умов використання та Політики конфіденційності, Покупець підтверджує повідомлення його Інтернет-магазином про права суб’єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», і мету збору даних, підтверджує що база персональних даних «Контрагенти», в якій містяться персональні дані, буде знаходитись за місцезнаходженням хостингу Інтернет-магазину 02091 м. Київ, вул. Харківське шосе, буд.56. Погодженням з цими Умовами використання та Політикою конфіденційності, Покупець підтверджує, що він ознайомлений з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», відповідними положеннями інших нормативно-правових актів.

Інтернет-магазин як суб’єкт відносин, пов’язаних із персональними даними, на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляє Покупця про включення наданих ним власних персональних даних до Бази персональних даних «Контрагенти». 

Інтернет-магазин є володільцем та контролером персональних даних, наданих Покупцем під час взаємодії Сторін. Інтернет-магазин вчинятиме усіх необхідних заходів для збереження та захисту наданих їй Покупцем персональних даних від несанкціонованого доступу, незаконного розкриття, випадкової втрати, зміни, знищення або будь-якої іншої незаконної обробки.

7.2. Погоджуючи Умови, Покупець, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення Інтернет-магазином, як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних», в тому числі, але не виключно щодо обробки персональних даних Покупця та/або персональних даних Покупця, посадових осіб Покупця у відповідності до сформульованої мети їх обробки.
Під обробкою даних розуміється будь-які дії з даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних Інтернет-магазином.
Згода на обробку персональних даних, є безстроковою. У разі відмови від цієї згоди, Покупець зобов’язаний надати Інтернет-магазину відповідне письмове повідомлення про відкликання раніше наданої згоди на обробку персональних даних направивши його шляхом відправки повідомлення електронної пошти на електронну адресу fotozip@ukr.net.

7.3. Метою обробки персональних даних є:

 • встановлення господарських відносин із Покупцем, укладання та виконання договорів;
 • дотримання вимог законодавства; 
 • реєстрації Покупця на Сайті, забезпечення роботи Сайту;
 • оформлення замовлень, підготовки рахунків і проведення платежів;
 • ідентифікації Покупця;
 • забезпечення обміну інформацією;
 • провадження діяльності, в тому числі забезпечення адміністративних, облікових та архівних функцій;
 • забезпечення збереження конфіденційної інформації про контрагентів;
 • систематизація та прискорення і покращення обслуговування;
 • забезпечення системного підходу до обробки документів;
 • здійснення маркетингової діяльності;
 • підготовка відповідно до вимог законодавства статистичної, фінансової, адміністративної, податкової та іншої інформації з питань здійснення господарських операцій з Покупцем;
 • реалізація інших відносин, які вимагають обробки персональних даних контрагентів-фізичних осіб і працівників контрагентів, що виникають під час здійснення Інтернет-магазином господарської діяльності.

7.4. Для досягнення мети обробки даних, Інтернет-магазин здійснює збирання та обробку наступних персональних даних:

 • ім’я, прізвище, по батькові (у разі наявності) Покупця як фізичної особи (у тому числі як фізичної особи-підприємця) чи посадових осіб Покупця, паспортні дані, дата народження та/або вік, стать, контактні телефони, адреса електронної пошти, інші контакті дані надані Покупцем, номери платіжних карток тощо;
  адреса (адреси) доставки Товару;
 • ім’я, прізвище, по батькові (у разі наявності) осіб які зазначено як вантажоодержувач та платник (якщо платником виступає фізична особа);
 • інформація про Аккаунт (обліковий запис) Покупця (логін, пароль, номер телефону та адреса електронної пошти для поновлення паролю);
 • іншу інформацію, яку Покупець надаватиме Інтернет-магазину під час дії договірних відносин Сторін;
 • інформація про дії Покупця на Сайті (історія відвідувань, замовлені раніше товари, інформація про дотримання Покупцем платіжної дисципліни);ір-адреси з яких здійснюється доступ Покупця до Сайту;

7.5. Права Покупця як суб’єкта персональних даних
Покупець має наступні права, у зв’язку з надання ним згоди на обробку персональних даних:
Надавати згоду на обробку, отримувати підтвердження обробки Інтернет-магазином персональних даних;

 • мати доступ до них та отримувати зміст персональних даних;
 • вимагати виправлення (зміни) персональних даних, якщо вони є невідповідними, неповними, недостовірними або неправильними;
 • вимагати видалення (знищення) персональних даних Інтернет-магазином, якщо персональні дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • заборонити чи обмежити обробку персональних даних;
 • заперечувати проти обробки персональних даних, якщо їх обробка відбувається на цілі які не визначені цими Умовами;
 • отримувати персональні дані, надані раніше Покупцем та оброблені на підставі згоди і, якщо можливо, передати такі Персональні дані до іншого постачальника послуг (права на перенесення даних);
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • мати інформацію про джерела збирання, місцезнаходження персональних даних;
 • отримувати інформацію про умови надання третім особам та працівникам Інтернет-магазину доступу до персональних даних; мати право подати скаргу відповідальній особі Інтернет-магазину, призначеній відповідно до внутрішніх правил або правил до відповідного контролюючого органу;
 • мати право не бути суб’єктом рішення, що приймається виключно на основі автоматизованої обробки персональних даних, включаючи профілювання, що накладає на Покупця юридичні або аналогічні значущі наслідки;
 • мати інші права, визначені нормативно-правовими актами.

7.6. Інтернет-магазин не продає, не передає та не розголошує персональні дані, які отримує через Сайт, третім сторонам без попередньої згоди Покупця. В той же час, Покупець надає Інтернет-магазину згоду щодо передачі персональних даних постачальникам послуг і процесорам, які мають доступ і право використовувати персональні дані тільки в обсязі, необхідному для виконання договірних зобов’язань перед Покупцем. При цьому Покупець надає Інтернет-магазину згоду самостійно та на власний розсуд залучати таких осіб до обробки персональних даних, за умови дотримання технічних та організаційних заходів таким чином, щоб відповідати застосовним вимогам чинного законодавства та стандартам безпеки, передбаченим цими Умовами використання.

7.7. Доступ до персональних даних Покупця, що включені до бази персональних даних «Контрагенти» третіх осіб, дозволяється лише у випадках та порядку, передбаченому законодавством України. Покупець підтверджує що не вимагатиме повідомлення його про поширення (передачу третім особам) Інтернет-магазином у випадках, встановлених законом, своїх персональних даних.

7.8. Інтернет-магазин зберігає персональні дані за умови забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них. Строки обробки та зберігання даних визначаються виходячи із цілей їх обробки, а також у відповідності до вимог діючого законодавства України. Інтернет-магазин зберігатиме персональні дані протягом строку, необхідного для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, податкових вимог, або вимог щодо підтвердження даних поданої звітності.
Під час збирання,зберігання, обробки персональних даних, Інтернет-магазин застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту їх від неправомірного та/або несанкціонованого доступу, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій, постійно забезпечує заходи щодо безпеки персональних даних.

7.9. Політика використання cookies
7.9.1. З метою повного і безперебійного використання Сайту в рамках виконання договірних відносин між Інтернет-магазином та Покупцем, цей сайт використовує файли cookie.
7.9.1.1. Файли cookie - це невеликі файли, з налаштуваннями профілів) які полегшують користування Сайтом, записуючи дані, необхідні для входу в систему. у тому числі але не виключно – пароль, дані для ідентифікації Покупця, місцезнаходження, мова спілкування, Товари які замовлялися раніше, відстеження стану сесії, тощо. Користуватися Сайтом можна також без файлів cookie. Для отримання додаткової інформації про файли cookie перейдіть за посиланням www.allaboutcookies.org. 
Сайт використовує такі категорії cookie та технологій:
Постійні файли cookie - ці файли cookie зберігаються у веб-браузері Покупця та використовуються під час кожного відвідування Сайту. 
Сеансові файли cookie - це тимчасові файли cookie, що залишаються в архіві веб-браузера Покупця під час конкретної сесії. 
7.9.1.2. Мета використання файлів cookie.
Інтернет-магазин використовує на Сайті файли cookie з метою коректного відображення інформації на Сайті, прискорення його роботи під час взаємодії з Покупцем, заповнення платіжних та інших форм, ідентифікації Покупця, зокрема:
З метою керування керувати переліком Товарів які поставляються Покупцю. Може передбачатись збирання інформації про дату та час візиту Покупця, історію веб-перегляду та мовні налаштування.
Для забезпечення належних заходів безпеки при замовленні Товарів, захисту від шахрайських дій третіх осіб.
З метою аналізу ефективності роботи Сайту, підвищення ефективності обслуговування, вдосконалення якості взаємодії Інтернет-магазина та Покупця.
Інформування Покупця про релевантні пропозиції щодо Товарів, виходячи з переліку замовлень Товарів  які раніше було придбано  Покупцем.
7.9.1.3. Якщо інше не буде погоджене Сторонами, починаючи користуватись Сайтом, Покупець погоджується і надає право Інтернет-магазину використовувати файли cookie, у т.ч. зберігати їх на обладнанні Покупця. При цьому будь-які претензій Покупця щодо складу файлів cookie які використовуються та зберігаються на його обладнанні, після початку користування Сайтом, не приймаються.
Використання файлів cookie не породжує для Покупця додаткових обов’язків чи зобов’язань і є цілком добровільним. 
Використання файлів cookie під час користування Сайтом не може розглядатись як підстава за притягнення Інтернет-магазина до відповідальності за будь-які неполадки обладнання, втрату даних чи інформації на боці Покупця.
У випадку відмови Покупця від використання файлів cookie, Покупець самостійно може відмовитись від використання файлів cookie, чи їх збереження, шляхом встановлення відповідних налаштувань у веб-браузері за допомогою якого здійснюється відвідування Сайті. Докладна інформація щодо можливості видалення дивіться у довідці користувача для відповідного веб-браузера.
При цьому змінюючи налаштування веб-браузера та відмовляючись від використання та збереження файлів cookie на пристрої Покупця, Покупець приймає можливі ризики, пов’язані з некоректним відображенням окремих елементів Сайту, чи виникнення перебоїв під час користування Сайтом та замовлення Товарів, які пов’язані з відмовою від використання файлів cookie.

8. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до положень Умов.

8.2. Інтернет-магазин несе відповідальність винятково щодо реалізованих Товарів, відповідно до умов замовлення Покупця. 

8.3. У випадку порушення Покупцем прав на об’єкти інтелектуальної власності Інтернет-магазину чи інших осіб, Покупець зобов’язаний відшкодувати усі понесені збитки.

8.4. Спори, що виникають у Сторін у зв’язку з виконанням Умов, тлумаченням його норм, зобов’язань Сторін, повинні бути вирішені відповідно до положень чинного законодавства України.

9. Обставини непереборної сили та форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків, якщо воно трапилось внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
 
9.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) розуміються зовнішні та надзвичайні обставини (загрози соціального характеру (війни, воєнні дії, національні страйки, аварії на транспорті та виробництві, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії іноземних держав, заборони з боку державної влади, заборони на комерційну діяльність із певними державами із причин міжнародних санкцій або карантину, введення військового або надзвичайного стану, які унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов'язань); стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, епідемії інші стихійні лиха чи сезонні природні явища, зокрема такі як замерзання моря, проток, портів тощо), рішення органів державної влади та інші обставини, які не залежать від волі Сторін), які не існували на час погодження Умов, виникли поза волею Сторін, настанню та дії яких вони не могли перешкодити та які перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов’язань. 

9.3. Термін виконання обов’язків відкладається при виникненні вказаних обставин, на час, протягом якого останні будуть діяти.|

9.4. Сторона, що підпала під дію обставин непереборної сили і виявилась внаслідок цього неспроможною (нездатною) виконувати свої зобов’язання, повинна терміново, не пізніше 3 (трьох) днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу Сторону із наступним впродовж погодженого Сторонами строку, але не більше 30 (тридцяти) календарних днів наданням іншій Стороні сертифікату (довідки) Торгово-промислової палати України, що підтверджує виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії (належний доказ).
Невиконання (несвоєчасне виконання), умов (строку повідомлення про наявність обставин непереборної сили та надання відповідних підтверджуючих документів) позбавляє Сторону, що опинилась під впливом обставин непереборної сили, права посилатись на такі обставини, як на підставу для виправдання та звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, крім випадків коли вплив таких обставин зумовив об’єктивне збільшення строків, необхідних для повідомлення іншої Сторони про дію обставин переборної сили, що має обов’язково зазначатися Стороною у наданому підтверджуючому документі. 
Належним доказом обставин, та строку їх дії служать відповідні підтверджуючі документи (сертифікати (довідки)), які видаються Торгово-промисловою палатою України за місцем форс-мажорних обставин (іншими визначеними компетентними органами).
Якщо вказані обставини, будуть продовжуватись більше 4 (чотирьох) місяців, то кожна із Сторін має право письмово звернутися до іншої Сторони з пропозицією припинення договірних відносин Сторін повністю чи частково, письмово попередивши іншу Сторону не менше як за 10 (десять) робочих днів до розірвання. 

10. Інші положення

10.1. Ці Умови використання складено українською мовою, є публічними і Покупець погоджується з ними вцілому. Покупець підписанням та погодженням Умов використання, в порядку визначеному ними, погоджується та підтверджує, що йому зрозумілі у повному обсязі положення Умов використання, він приймає їх без заперечень, у тому числі погоджується з прийняттям на себе обов’язків відповідно до Умов використання, обсягом прав які надаються Інтернет-магазину, у тому числі щодо внесення змін до Умов.
Права та обов’язки Сторін одна до одної відповідно до Умов використання, виникають з моменту погодження Покупцем Умов використання і реєстрації на Сайті.

10.2. Актуальна версія даних Умов використання дійсна з 01 березня 2020 року.

10.3. Інтернет-магазин розміщує діючу редакцію Умов використання за адресою https://fotozip.com.ua/ua/uhoda-korystuvacha/.

10.4. Покупець визнає та погоджується, що Інтернет-магазин має право вносити зміни до положень Умов використання, у тому числі – щодо політики конфіденційності в будь-який час, у зв’язку з змінами законодавства, змінами умов діяльності тощо. При цьому Інтернет-магазин залишає за собою право на самостійну зміну положень Умови використання в односторонньому порядку, без додаткового погодження чи отримання попередньої згоди на це Покупця. При цьому версія Умов використання розміщена на сайті https://fotozip.com.ua/uhoda-korystuvacha/  є актуальною та чинною.

10.5. У випадку незгоди Покупця з чинною редакцією Умов використання та/чи внесеними змінами до Умов, Покупець зобов’язаний негайно припинити використання Сайту та видалили Аккаунт (обліковий запис). Використання Сайту Покупцем (у тому числі після внесення змін до Умов використання) є належним та достатнім підтвердженням прийняття та погодження Покупцем дійсної на момент такого використання редакції Умов.
10.6. Назви розділів/статей у Умовах використання наведено довідково, їх назви не впливають на правову природу відносин між Сторонами та не повинні застосовуватись для тлумачення юридичного змісту. 

10.6. Усі правовідносини, що виникають з Умов використання або пов’язані із ними регламентуються даними Умовами використання та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. У випадках, не передбачених Умовами, Сторони керуються чинним законодавством України. Недійсність одного з положень Умовне тягне недійсність Умов в цілому.

10.7. Покупець визнає та погоджується з тим, що Інтернет-магазин в будь-який час, без попереднього повідомлення Покупця може за власним рішенням:
Внести зміни до Сайту, його програмного забезпечення, алгоритмів роботи, зовнішнього вигляду тощо;
Умов доступу до Сайту, у тому числі порядку і способу авторизації Покупця на Сайті;
Тимчасово призупинити показ Сайту, у тому числі для виконання технічного обслуговування чи інших робіт, внесення змін чи оновлень, тощо;
Розірвати Умови, без попереднього повідомлення Покупця.
При цьому Покупець погоджується, що не матиме жодних претензій до Інтернет-магазину у зв’язку із тимчасовою відсутністю доступу до Сайту, з будь-яких причин, розірванням Умов тощо.

10.8. Покупець має право розірвати Умови шляхом припинення використання Сайту і видалення Аккаунту (облікового запису) Покупця (самостійно – чи шляхом направлення відповідного повідомлення до служби технічної підтримки Інтернет-магазину). При цьому датою розірвання Умов для Покупця буде вважатись дата видалення Аккаунту (облікового запису).

10.9. У іншому, що прямо не передбачено цими Умовами, відносини Сторін регулюються умовами чинного законодавства України.

10.10. Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним реквізитів, адреси та номерів телефонів. У випадку будь-яких змін у Покупця (найменування, організаційно-правової форми, юридичної адреси, банківських реквізитів, адрес та номерів телефоні) вона зобов’язується протягом 5 (п’яти) календарних днів в письмовій формі повідомляти Інтернет-магазин про їх зміну. У випадку відсутності зазначеного повідомлення про зміну, Покупець несе всі ризики пов’язаних з цим негативних наслідків. 

Please publish modules in offcanvas position.